O nás

Spoločnosť Dekoreso, chce ponúkať svoje produkty priamo koncovému zákazníkovi a tak znížiť náklady zákazníkov na obstarávanie tovarov a služieb v rámci činnosti spoločnosti Dekoreso

Dekoreso je mladá a progresívna spoločnosť s narastajúcim podielom na slovenskom trhu. Snažíme sa zlepšovať a inovovať naše služby zákazníkom pre dosiahnutie čo najväčšej spokojnosti a kvality zároveň. Medzi naše ďalšie činnosti patrí aj zákazková výroba produktov podľa predstáv zákazníka, či návrh špecifických produktov pre trh.

Naša spoločnosť sa angažuje v oblasti výroby reklamných, dekoračných a funkčných produktov z rôznych materiálov s prevažujúcim zastúpením dreva. V procese výroby sa prevažne používa laserové rezacie zariadenie.  

V našej predajni si môžete prehliadnuť naše ponúkané produkty, prípadne si môže Váš vysnívaný produkt priamo navrhnúť v spolupráci s nami a taktiež rovno aj vyrobiť.  

Cieľom spoločnosťi Dekoreso  je dosiahnuť najvyššiu spokojnosť zákazníkov.

Ďakujeme za prejavenú priazeň!